Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Anna Janů, Ph.D.

Konzultační místnost: Školské poradenské pracoviště, 1. patro

Tel.: 566 585 043

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konzultační hodiny:

pondělí 8.00–13.00

Poradenské aktivity školního psychologa jsou samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb.

Poskytované služby:

  • monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem,
  • poskytování služeb psychologického poradenství žákům v osobních problémech a žákům s výchovnými a výukovými problémy,
  • poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání,
  • pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům,
  • poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.,
  • realizace krizových intervencí a psychologického poradenství pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce.

 

Aktuality – Psycholog

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje