Featured

Úspěšná sezona konverzačních soutěží

tablet

I přes výjimečné a neobvyklé podmínky výuky v letošním školním roce se podařilo udržet kontinuitu konverzačních soutěží. Studenti němčiny a ruštiny, kteří naši školu tradičně v soutěžích v druhém cizím jazyce reprezentují, tak měli možnost zapojit se i letos, a to online.

Featured

На год старше, на год мудрее

V úterý 12. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Letos to bylo vůbec poprvé, kdy krajské kolo bylo uspořádáno samostatně v Kraji Vysočina, a ne společně s Jihomoravským krajem v Brně, jak tomu bylo doposud.

Druhý cizí jazyk nezůstává na druhé koleji

Studentky našeho gymnázia Monika Daňková (7.A) a Hana Bojanovská (6.A) reprezentovaly naši školu v konverzačních soutěžích v jazyce německém a ruském, a to velmi úspěšně.

Maturitní okruhy z ruského jazyka

Profilová (školní) část MZ - Ruský jazyk

 1.      Наша семья
 2.      Наш дом, наша квартира, жизнь в городе, в деревне
 3.      Моя биография, мой день
 4.      Свободное время, мой друг, моя подруга
 5.      Кино, театр, концерты
 6.      В ресторане
 7.      Покупки, в магазине
 8.      Спорт в жизни человека
 9.      Забота о здоровье, жизненный стиль
 10.   Путешествие по нашей республике
 11.   Прогулка по Праге
 12.   Над картой Российской Федерации
 13.   Москва – столица, Санкт-Петербург
 14.   Выдающиеся лица России – спорт, культура, наука
 15.   Охрана окружающей среды, погода, времена года
 16.   Выдающиеся лица русской литературы, мой любимый чешский писатель
 17.   Праздники и значительные даты у нас и в России
 18.   Средства информации
 19.   Мои каникулы, планы, путешествие, транспорт
 20.   Образование, учёба, наша школа

 

Státní část maturitní zkoušky - Ruský jazyk - okruhy pro 3. část ÚZ

 1. Člověk v oblastech každodenního života
 2. Osobní charakteristika
 3. Popis osoby (studium, zájmy, volný čas, denní program)
 4. Rodina a rodinné vztahy
 5. Představy  o osobním životě (povolání, životní styl)
 6. Bydlení – můj domov
 7. Kultura – umění (hudba, výtvarné umění, divadelní a filmové umění), knihovna, četba, sdělovací prostředky
 8. Sportovní aktivity (sport, kulturní a sportovní možnosti v místě bydliště)
 9. Obchody, služby
 10. Péče o zdraví, návštěva lékaře (lidské tělo, zdravotnictví, způsob života)
 11. Cestování (význam, cíle, způsoby, dopravní prostředky, ubytování)
 12. Studium,  škola, profese (školství u nás, školství v Rusku)
 13. Vztahy mezi lidmi (vztah člověka k přírodě)
 14. Počasí, roční období (životní prostředí)
 15. Zeměpisné znalosti (Rusko – hlavní město Moskva – Petrohrad – Sibiř, Česká republika a její města – Praha)

Anotace volitelného semináře z ruského jazyka

3. ročník

Obecná  témata ( rodina, bydlení,  vzdělání, volný čas, mezilidské vztahy, cestování, zdraví, stravování, povolání, zvyky a tradice, životní prostředí s přihlédnutím k reáliím příslušně   mluvících zemí.

4. ročník

Reálie příslušných zemí se zaměřením na geografii, kapitoly z historie a kultury, současné problémy.

Výukové materiály do ruského jazyka

Učebnice pro NG:

Pojechali! Rychlý start (ALBRA) + pracovní sešit

pojech   8 3057

Učebnice pro VG:

Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. (FRAUS)

Tvoj šans A2: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. (FRAUS)

Tvoj šans B1: ruština pro střední a jazykové školy : učebnice s integrovaným pracovním sešitem. (FRAUS)

Beseda i ekzamen (FRAUS)

sansA1       sansA2      sansB1      beseda

Poznámka: Ve šk. r. 2019/2020 bude ve čtvrtém ročníku skupina Mgr. Sklenářové dokončovat sadu učebnic Raduga, konkrétně díly Raduga po-novomu 4 a 5.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje