Učební plán gymnázia se sportovní přípravou od 1. 9. 2013 (sportovním zaměřením)

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium se sportovním zaměřením

Studijní obor: 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

 

PŘEDMĚT 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

3

4

3

4

Anglický jazyk

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy spol. věd

1

1

1

2

Dějepis

2

2

2

0

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

5 (4)

5 (4)

4 (3)

5 (4)

Fyzika

3

2

3

0

Chemie

2

2,5

2

0

Biologie

2

2,5

2

0

Estetická výchova

2

2

0

0

Informatika

2

1

1

0

Tělesná výchova

0 (4)

0 (4)

0 (4)

0 (4)

Sportovní příprava*

15

15

15

19

Teorie sportovní přípravy*

0

0

2

3

Volitelné předměty

0

0

2 (4)

6 (9)

Celkem

46* (34)

46* (34)

46* (34)

46* (30)

Údaje v závorce platí pro studijní obor Gymnázium se sportovním zaměřením.

Údaje označené * platí jen pro studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou.

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové): 

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy


  

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravyPoznámky k učebnímu plánu:

1. Biologie zařadí Výchovu ke zdraví

2. V Zeměpisu bude odučena Geologie

3. V ZSV  bude oblast Člověk a svět práce

4. Jako druhý cizí jazyk nabízíme: francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje