Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 naleznete v tomto článku.

Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • pro čtyřleté gymnázium - zde
  • pro osmileté gymnázium - zde

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s Výpisem výsledků jednotných testů bude vydáváno v aule školy dne 22. dubna 2016.

  • v 16.00 hodin pro osmileté gymnázium
  • v 17.00 hodin pro čtyřleté gymnázium

Zde také budete mít možnost odevzdat zápisový lístek, či podat odvolání proti rozhodnutí.

Dne 15. června 2016 (středa) proběhne v aule školy informativní schůzka pro žáky budoucích prvních ročníků. Na této schůzce bude představen třídní učitel a budou sděleny důležité informace ke studiu.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje