Struktura maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná (připravuje CERMAT)
  • profilová (připravuje škola)   

Žák ve společné části:

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Více informací o maturitní zkoušce najdete na oficiálních stránkách https://maturita.cermat.cz/

Zkoušky profilové části

Portfolio maturitní zkoušky musí být tvořeno nejméně  čtyřmi různými povinnými předměty. Žák si tedy pro povinnou zkoušku profilové části nemůže zvolit předmět, ze kterého skládal povinnou zkoušku v části společné.

  A. Povinné zkoušky (2)Nepovinné zkoušky (max. 2) 
Anglický jazyk

Anglický jazyk

Francouzský jazyk  Francouzský jazyk
Německý jazyk  Německý jazyk
Ruský jazyk  Ruský jazyk
Dějepis  Dějepis
Základy společenských věd  Základy společenských věd
Matematika  Matematika
Fyzika  Fyzika
Chemie  Chemie
Biologie  Biologie
Zeměpis  Zeměpis
Informatika  Informatika
Výtvarná výchova  Výtvarná výchova

Teorie sportovní přípravy

 Teorie sportovní přípravy

Forma zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Předmět  Forma
ČJ ústní zkouška + písemná práce
Cizí jazyk ústní zkouška + písemná práce
ZSV ústní  zkouška  
ústní  zkouška  
Fy ústní  zkouška  
Bi ústní  zkouška   
Che ústní  zkouška   
Ze ústní zkouška, maturitní práce
Ma ústní  zkouška   
INF ústní zkouška, maturitní práce
TSP ústní  zkouška   
VV ústní zkouška, maturitní práce 

Tematické okruhy jsou zveřejněny na webových stránkách školy pod odkazy jednotlivých předmětů.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje