Prezentace Masarykovy univerzity

V úterý 4. 12. 2018 se studenti čtvrtého ročníku dozvěděli důležité informace o Masarykově univerzitě (MU). Přijela k nám bývalá studentka našeho gymnázia, která v současné době studuje na MU na fakultě sociálních studií dvouobor žurnalistika – sociologie. 

1 prezentace MU2018 
Představila nám nový studijní plán univerzity, požadavky pro přijetí na jednotlivé fakulty a mimo jiné i systém IS (informační systém MU). Všichni se shodli na tom, že výhodou této přednášky bylo, že přijel přímo student, a ne zástupci vedení univerzity. Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny a budoucí maturanti při ní zjistili mnoho důležitých informací, které zajisté využijí při budoucím výběru vysoké školy.

2 prezentace MU 2018

Přednáška neobsahovala pouze informace o studiu, ale i praktické rady, co se týče studijního života. Jako například kde se ubytovat, kam zajít na oběd či kam zajít na pivo.

Všichni zúčastnění zhodnotili přednášku jako velmi přínosnou a zajímavou. Vendule děkujeme, že si na nás udělala čas.

Simona Rausová, 8.A

3 prezentace MU 2018

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje