V soutěži Eurorebus postoupily dva týmy do celostátního finále

Velkého úspěchu dosáhli žáci nižšího gymnázia na krajském kole soutěže Eurorebus v Jihlavě. V kategorii školních tříd, kde soutěžila tříčlenná družstva, postoupili do celostátního finále soutěže žáci primy a sekundy.Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo sekundy (Jaromír Chroustovský, Martin Vítek a Filip Sváček), které získalo druhé místo.
sekunda-eurorebus-2012

Na pátém místě skončili žáci primy (Natálie Mašterová, Ondřej Starý a Monika Daňková).
prima-eurorebus-2012

V první desítce v kraji se umístil z nižšího gymnázia také tým kvarty (Tomáš PLeva, Lukáš Veselý a Petra Nováková), který získal osmé místo.

Na vyšším gymnáziu byli nejúspěšnější maturanti ze třídy 4.B (Adéla Šujanová, Filip Mazel, Michal Skryja), kteří získali deváté místo.

Předmětová komise zeměpisu děkuje soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v celostátním kole soutěže Eurorebus.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje