Terénní zeměpisná exkurze - virtuální hospitace

Tradiční součástí výuky na Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě jsou exkurze. Jejich zaměření je velmi pestré a záběr široký - od literárních, jazykových  a historických až po chemické, fyzikální, biologické a geografické.

O účasti studentů na některých z nich jsme vás již na našich webových stránkách informovali.

V tomto článku se budeme věnovat terénní zeměpisné exkurzi, kterou žáci druhých ročníků vyššího gymnázia absolvovali v květnu 2011. Žáci během exkurze navštívili meteorologickou stanici ve Svratouchu, přírodní památku Pivnice, dále pak provedli komplexní geografický průzkum sídla Proseč a na závěr zamířili do přírodní rezervace Maštale, kde změřili vydatnost pramene a naučili se orientovat v krajině bez mapy a s pomocí buzoly. 

Od ostatních exkurzí se ale tato lišila tím, že dění na exkurzi bylo natáčeno na kameru. Našemu gymnáziu byla totiž nabídnuta možnost natočení virtuální hospitace. Za celým projektem virtuálních hospitací stojí Výzkumný ústav pedagogický v Praze, který na stránkách Metodického portálu www.rvp.cz do konce roku 2011 zveřejní autentické záznamy vyučovacích hodin z celkem čtyřiceti gymnázií z celé České republiky. Virtuální hospitace slouží zejména k výměně zkušeností a inspiraci učitelů a představují také cenný nástroj pro výchovu budoucích pedagogů.

Videozáznam s virtuální hospitací z naší terénní zeměpisné exkurze naleznete zde.

K videozáznamu je připojeno digifolio, kde především učitelé najdou řadu pracovních listů a dalších materiálů, se kterými žáci na exkurzi pracovali. V případě zájmu se opět zejména učitelé mohou zapojit do on-line diskuze, která se uskuteční v pondělí 19. 9. 2011.

 

 

.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje