Dny geografie na Přírodovědecké fakultě UK

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akce, jejichž cílem je poukázat na význam geografie v moderní společnosti.

Právě geografové jsou jedinými badateli, kteří jsou schopni sociálně-geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit příčiny a prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony. Geograf tak nachází uplatnění v moderní společnosti od veřejné správy přes státní společnosti po soukromé podniky a organizace. Někteří se zabývají regionální politikou, jiní sledují důsledky globálních klimatických změn či příčiny a důsledky povodní nebo tání ledovců. Příkladem výzkumných témat jsou i problémy vyvolané mezinárodní migrací nebo problémy spojené se suburbanizací a mnohé další.

IMG 20231114 113613

Také naše škola se do Dnů geografie aktivně zapojila. Studenti zeměpisného semináře navštívili v úterý 14. 11. 2023 Přírodovědeckou fakultu UK Praha, kde pro ně byl připraven atraktivní program. Navštívili přednášku o typech a využitelnosti dronů zejména v ochraně přírody a zemědělství a prohlédli si vybrané typy dronů. Diskutovali o budoucnosti nejmenších vesniček, které mají méně než 10, 20 nebo 50 obyvatel. Zjistili, jak informace získané ze satelitních snímků mění v řadě různých odvětvích způsob, jakým lidé pracují.

IMG 20231114 151812

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje