Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naše škola odevzdala k recyklaci 430 kilogramů starých spotřebičů. 

Naše gymnázium již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 429,99 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 10,14 MWh elektřiny, 657,44 litrů ropy, 40,35 m3 vody a 0,25 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,97 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,25 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

certifikat asekol 2019

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje