Den GIS 2017 na našem gymnáziu

Den geografických informačních systémů je mezinárodní osvětová akce, která probíhá každoročně v průběhu listopadu. Dobrovolníci ze škol, státních institucí i firem zvou na svá pracoviště širokou veřejnost, kterou seznamují s praktickými ukázkami využití GIS.

Již tradičně se ke Dni GIS připojila také naše škola. Na novoměstském gymnáziu se tematikou GIS dlouhodobě zabýváme v rámci povinné výuky na nižším i vyšším gymnáziu. Jednou z doplňkových akcí je také soutěž GISák Vysočiny.

V letošním již desátém ročníku byly úkoly zaměřeny na změny v krajině v průběhu staletí. Soutěžící pracovali s různými druhy historických map a leteckých snímků, které porovnávali se současným stavem. Analyzovali např. změny v rozloze rybníků a rozsahu zastavěného území, následky těžby nerostných surovin nebo změny související s budováním dopravní infrastruktury.

Na medailových pozicích se umístili studenti maturitního ročníku - Jaromír Chroustovský, Filip Sváček a Martin Vítek.

gisak 2017

Druhou aktivitou v rámci Dne GIS byl workshop pro širokou veřejnost Mapujeme a sportujeme s mobilem. Desítka účastníků si vyzkoušela mobilní aplikace využitelné při mapování, cestování, turistice i sportu. Worskhop byl první aktivitou GEG Novoměstsko, další pro vás připravujeme v blízké době.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje