Plavání

Na GYNOME se snažíme podporovat všestrannost našich žáků, proto jsme do výuky tělesné výchovy zařadili od září také plavání, a to konkrétně pro třídy nižšího gymnázia – primu a sekundu.

Díky podpoře vedení a SRPG, ale také ochotě rodičů, kteří na pronájem bazénu přispěli, bylo možné tuto aktivitu realizovat.

Hlavní náplní byl rozvoj jednotlivých plaveckých způsobů. Největší pozornost však byla věnována plaveckému stylu znak a prsa. Pokročilejší plavci se prali i s fyzicky náročnějším způsobem plávání – kraulem. Také jsme se zaměřili na dýchání do vody, splývání, skoky, orientaci ve vodě a pod vodou atp.

Věříme, že si studenti tuto aktivitu užívají. Voda má blahodárný vliv nejen na zdraví a kondici (zlepšení koordinace těla, posílení svalů, otužování…), ale prospívá také duchu (např. odreagování se od školních povinností). Dbáme rovněž na to, aby si děti osvojily pravidla bezpečného chování ve vodě, protože to považujeme za velmi užitečné (https://www.bezpecnedetstvi.cz/desatero-u-vody/).

Plavání hodnotíme jako skvělý přídavek do našeho výukového plánu a vážíme si podpory SRPG i rodičů žáků z primy a sekundy, kteří nás v této aktivitě podpořili.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje