Forma maturitní zkoušky z informatiky

Maturitní zkouška se skládá z ústní zkoušky a maturitní práce. Čas na přípravu ústní zkoušky je 20 minut, doba zkoušení 15 minut. Čas na přípravu obhajoby maturitní práce je 15 minut, vlastní obhajoba trvá také 15 minut, z toho 10 minut prezentace studenta a 5 minut diskuze.

Způsob hodnocení: Výsledná známka je váženým průměrem hodnocení ústní zkoušky (váha 50 %) a hodnocení maturitní práce (váha 50 %).

Maturitní práci si student vybírá nejpozději do 15. října příslušného školního roku po konzultaci se svým vedoucím práce.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje