Poznávací zájezd do Jihozápadní Anglie

AKTUALIZACE: V současné době (od 20. 11. 2018) probíhá doplňující kolo přihlašování na zájezd. Pro účastníky přihlášené v tomto období bude připraveno nové schéma plateb. Bližší informace poskytne Martin Šteidl.

Ve školním roce 2018/19 jsme pro studenty kvarty a prvních, druhých a třetích ročníků vyššího gymnázia přichystali poznávací zájezd do Velké Británie. Navštívíme nejen hrabství Devon s překrásným přírodním parkem Dartmoor a dříve především hornický Cornwall v Jihozápadní Anglii, ale i britskou metropoli Londýn.

Během sedmi dnů na sklonku dubna prozkoumáme architekturu staveb z celé Anglie v městečku Torquay, projedeme se lanovkou, odpočineme si na pláži na anglické riviéře, slezeme do jeskyní, projdeme se po divokých útesech, podíváme se, jak to vypadá na konci světa, navštívíme unikátní ekologický komplex Eden Project, projdeme ruinami hradu spojeného s legendou krále Artuše, navštívíme území divokých jelenů a poníků, podíváme se jak se vyrábí světoznámý sýr v Cheddaru a zažijeme mnoho dalšího. Ostatně, kompletní program zájezdu, který je opravdu bohatý, najdete v příloze tohoto článku.

Nepromarněte jedinečnou příležitost poznat krásy West Country, zažít anglický jazyk v autentickém prostředí a ochutnat místní kuchyni jako například Cornish pasty.

Cornish pasties cropped

Termín zájezdu je 23.–29. 4. 2019 a jeho cena je 9750 Kč. Pokud máte zájem a chcete se zúčastnit této výjimečné cesty za poznáním cizího kraje a kultury, odevzdejte vyplněnou přihlášku do pátku 16. 11. 2018. Přihlášku si buďto stáhněte na konci článku, nebo si ji vyžádejte od vyučujícího angličtiny.

Platbu proveďte převodem na účet číslo 5313500287/0100 buď jednorázově do 28. 11. 2018, nebo zálohově podle následujícího harmonogramu: 1. záloha: 2 000 Kč, do 28. 11. 2018; 2. záloha: 4 000 Kč, do 29. 1. 2019; doplatek: 3 750 Kč, do 15. 2. 2019. Do zprávy pro příjemce uveďte: Anglie <jméno účastníka> <příjmení účastníka>.

Alternativně lze platbu provést hotově v kanceláři školy. Bližší informace o tomto typu úhrady najdete na přihlášce.

 

Další informace o zájezdu:

Ve Velké Británii je ubytování zabezpečeno v rodinách s plnou penzí v dvoj-, troj- a čtyřlůžkových pokojích (snídaně a večeře v rodinách, oběd chystá rodina formou balíčku – zpravidla sendvič, malé pití a chipsy, příp. ovoce). Pro speciální diety (bezlepková, diabetická, jiná speciální dieta, potravinové alergie) ve stravě v hostitelských rodinách se váže příplatek 150,- Kč/osoba/noc.

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem, který je vybavený klimatizací, TV, DVD, bufetem (teplé a studené nealkoholické nápoje) a WC.

Každý zájezd doprovází technický průvodce CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY.

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava od školy autobusem, pojištění léčebných výloh v rozsahu ČSOB do výše 3 mil. Kč, pojištění odpovědnosti za škody do výše 2 mil. Kč, pojištění ztráty zavazadel, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů do výše 80 % stornopoplatků, pojištění proti úpadku CK, průvodce CK po celou dobu pobytu, informační materiály a mapky. Součástí cestovního pojištění účastníků je také pojištění storna ze zdravotních důvodů. Storno ze zdravotních důvodů musí být pořadateli nahlášeno písemně nebo emailem před zahájením zájezdu. V opačném případě nemusí pojišťovna poskytnout plnění. Účastníci jsou pojištěni od 5. pracovního dne následujícího po uhrazení min. 50 % ceny zájezdu všemi účastníky a dodání seznamu účastníků s rodnými čísly pořadateli.

V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné do památek (viz orientační ceník vstupného na konci článku) a místní doprava (metro, lodičky apod.).

Cestovní doklady: pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). Ovšem k vystoupení Velké Británie z EU dojde 29. března 2019. Poté bude možné, že občanský průkaz již nebude dostatečným cestovním dokladem. Nejnovější informace o podmínkách vstupu vám poskytne Velvyslanectví Velké Británie se sídlem v Praze. Pořadatel zájezdu nepřebírá odpovědnost v případě, pokud nedojde k včasnému vyřízení dokladů, potřebných k účasti na zájezdu.

 

Přílohy:

program zájezdu

závazná přihláškavazná přihláška

orientační ceník vstupného

všeobecné podmínky CK

předepsaný formulář

limity pojistného plnění

pojistné podmínky

rozsah pojištění

pojištění proti úpadku CK

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje