Setkání s Michaelem Žantovským aneb "stalo se to životem..."

Dne 23. 3. 2017 zavítala na naše gymnázium slavná osobnost z řad české politiky a veřejného dění. Psycholog, diplomat, překladatel a ředitel knihovny Václava Havla – Michael Žantovský.

zan003 e26b0

Ve dvou vyučovacích hodinách studenti třetích a čtvrtých ročníků naslouchali názorům a zkušenostem významné osobnosti, kterou si většina lidí ihned spojí právě s prvním prezidentem naší samostatné České republiky.

zan001 7aa3f

Více než odpovědi na otázky týkající se politického dění nebo sdílení zážitků z minulého režimu, na mě zapůsobilo Žantovského vystupování. Šedesáti-osmi letý pán na mě působil dojmem pokorného a skromného člověka, ať už to bylo tichou moudrostí v jeho očích nebo neformálním vyjadřováním – žádné knižní výrazy, ale běžná, příjemně poslouchatelná mluva. Žantovský odpovídal na otázky moderátora Míry Chroustovského týkající se jeho překladatelské činnosti, fungování knihovny Václava Havla, mezinárodních vztahů, diplomatického vystupování v kruzích zahraniční politiky apod. Musím přiznat, že občas bylo trochu těžké zůstat ve střehu a následovat obšírné a komplikované odpovědi na takové otázky.

zan002 0657d

Z rozhovoru jsem si vybrala několik zajímavých myšlenek, které stálo za to slyšet. Například jeho vtipná poznámka o tom, že osm let práce v blázinci, bylo nejlepší průpravou pro vstup do politiky. Nebo jeho přesvědčení, že neverbální vystupování člověka (v tomto případě politika), nám dává pravdivou informaci o upřímnosti toho, co říká. Také mě zaujal jeho postoj k dnešnímu často řešenému tématu amerického prezidenta – řekl, že bychom Donalda Trumpa neměli soudit pouze po dvou měsících v úřadu. To všechno mě přesvědčilo o tom, že to byly dvě naplněné hodiny. Hlavní vzkaz, který mi z besed vyplynul byl, že je tu stále někdo, jehož cílem je rozšiřovat odkaz Václava Havla. Spojit lidi, kteří mají touhu směřovat svět správným směrem skrze politiku. Bojovat za dobro a spravedlnost. Děkujeme Michaelu Žantovskému za jeho návštěvu!

Kateřina Malá, studentka 3.B

Setkání s panem Michalem Žantovským bylo první besedou z projektu Překladatelské jaro, který finančně podpořilo město Nové Město na Moravě. V rámci tohoto projektu proběhla i beseda pro veřejnost v novoměstském kulturním domě.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje