Přehled zpracovaných seminárních prací

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2016/2017

 • Kristýna Brabcová: Sluneční soustava
 • Dominik Janů: Termoelektrický jev
 • Jan Trödler: Jaderná elektrárna

 

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2015/2016

 • Jan Pekař: Optika
 • Simona Dlouhá: Vlnová optika
 • Zvonimír Jílek: Hybnost

 

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2014/2015

 • Dominik Bača: Nanotechnologie
 • Adam Novotný: Základy kvantové fyziky
 • Martin Ptáček: Tepelné motory
 • Petr Šípek: Nedestruktivní zkoušení materiálů

 

 Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2013/2014

 • Jaroslav Bureš: Holografie
 • Jiří Čech: Částicové urychlovače
 • Petr Felcman: Motory
 • Jakub Chocholáč: Polovodiče
 • Martin Šolc: Grafen
 • Vojtěch Tatíček: Hybridní motory

 

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2012/2013 

 • Jakub Šandera: Jaderná energie
 • Vojtěch Tulis: Spalovací motory
 • Štěpán Pekař: Fyzika ve sportu

  

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2011/2012

 • Jan Dvořák: Sníh
 • Rostislav Krones: Mechanika jízdy na kole
 • Martin Šůstek: Paradoxy a zajímavosti ve fyzice
 • Ladislav Mošner: Hudební akustika
 • Tomáš Nejedlý: Nanoelektronika

 

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2010/2011 

 • Radim Štrobl: Optika fotoaparátů 
 • Tereza Horňasová: Optické úkazy v atmosféře
 • Lenka Filipová: Oko jako optická soustava
 • Jana Sehnalová: Biofyzika krevního oběhu
 • Jaroslav Pazdera: Diagnostické zobrazovací metody
 • Božena Kobrová: Holografie
 • Luděk Štrobl: Od elektronických logických členů k jednoduchým digitálním hodinám
 • Ondřej Novotný: Deformace pevného tělesa
 • Josef Mazánek: Akustika
 • Marek Kucharčík: Rentgenové záření

  

Přehled seminárních prací z fyziky ve školním roce 2009/2010 
 • Žák Milan: Praktické využití setrvačníků
 • Drdla Marek: Turbíny
 • Tulis Josef: Obtékání těles a základy letectví
 • Kříž Vladimír: Jaderná energetika
 • Kaštánek Martin: Princip televize
 • Kopecký Vlastimil: Fotometrie, lidské oko a vnímání světla
 • Tatíček Jiří: Spalovací motory
 • Tůma Jaroslav: Radioaktivita
 • Housková Dana: Ráz těles

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje