Projekt Maturitu zvládneme jde do finále

Na Vánoce si budeme muset ještě téměř 14 dnů počkat, ale u nás na gymnáziu nadělujeme už od začátku prosince – díky projektu Maturitu zvládneme jsme zásadním způsobem zmodernizovali vybavení a ICT techniku.

Na jaře letošního roku Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo našemu gymnáziu projekt Maturitu zvládneme, který je zaměřen zejména na podporu výuky maturitních předmětů a posílení současné síťové infrastruktury. Díky realizaci projektu škola získala nové vybavení v celkové hodnotě přesahující 3,5 mil. Kč. Během letních měsíců probíhala výběrová řízení a na podzim byly zahájeny dodávky vysoutěžených položek.

IMG 20171130 161348

Od počátku prosince mohou naši žáci využívat rekonstruovanou odbornou multimediální učebnu matematiky vybavenou novým nábytkem a počítačovými sestavami pro každého žáka. Do učebny byla pořízena také vícebarevná 3D tiskárna, která umožní žákům vytisknout vytvořené 3D modely objektů v rámci stereometrie, ale také tisk výukových pomůcek do dalších přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie, zeměpis).

Vybudování multimediální učebny matematiky umožní zefektivnění a zatraktivnění výuky matematiky. Řadu matematických témat, zejména matematické funkce, planimetrii a stereometrii, budeme moci vyučovat s využitím vhodného výukového softwaru, díky tomu se výuka i značně obtížných témat stane výrazně názornější i pro žáky s nižší prostorovou představivostí.

IMG 20171130 161931

Pro podporu výuky cizích jazyků byla modernizována současná jazyková učebna, kde byl rozšířen počet žákovských pracovišť a pořízen nový nábytek. Díky nově pojatému rozmístění žákovských pracovišť, kdy spolu bude moci v danou chvíli komunikovat až 5 studentů, dojde k výraznému posílení kompetencí rozvíjejících skupinovou a týmovou spolupráci, tedy faktory zásadní nejen pro výuku cizích jazyků.

Pořízením mobilních dotykových zařízení pro každé žákovské pracoviště a jejich vybavením vhodným výukovým softwarem chceme v určitých fázích hodiny posílit možnost individuálního studijního tempa, zařadit do výuky multimédia a zároveň využít široké možnosti internetu.

IMG 20171130 163006

V rámci přírodních věd byla podpořena zejména výuka fyziky vytvořením moderní laboratoře fyziky vybavené novým nábytkem a laboratorními sadami. Modernizací laboratoře fyziky umožníme žákům realizovat řadu experimentů, o nichž se zatím ve výuce dovídají pouze teoreticky.

Výuku v modernizovaných učebnách i problematiku konektivity a síťové infrastruktury, které byly druhou důležitou linií projektu, si představíme v dalších článcích.

Projekt Maturitu zvládneme je spolufinancován Evropskou unií.

IROP CZ RO B C RGB 69fa1

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje