Maturitu zvládneme - nový projekt gymnázia

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo našemu gymnáziu projekt Maturitu zvládneme, který je zaměřen zejména na podporu výuky maturitních předmětů a posílení současné síťové infrastruktury. Škola získá nové vybavení v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč.

Rozvoj matematických i jazykových kompetencí patří k dlouhodobým prioritám našeho gymnázia. Je nezbytným předpokladem k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky i k dalšímu studiu absolventů na vysokých školách. Podporou výuky přírodovědných předmětů chceme zvýšit zájem našich studentů o studium přírodovědných a technických oborů na vysokých školách a umožnit jim budoucí perspektivní uplatnění na trhu práce. Dostatečné znalosti cizích jazyků považujeme za nezbytný předpoklad pro úspěšnou profesní kariéru v jakémkoli oboru.

V rámci projektu bude pořízeno vybavení odborné multimediální učebny matematiky včetně vybavení nábytkem. Součástí každého žákovského pracoviště bude počítačová sestava. V odborné učebně matematiky bude také 3D tiskárna, která umožní žákům vytisknout vytvořené 3D modely objektů v rámci stereometrie, ale také tisk výukových pomůcek do dalších přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie, zeměpis).

Pro podporu výuky cizích jazyků bude rekonstruována současná učebna, kde bude rozšířen počet žákovských pracovišť. V rámci rekonstrukce bude vybavena nábytkem. Součástí jazykové učebny bude jazyková laboratoř, ve které bude každý žák vybaven sluchátky s mikrofonem a mobilním dotykovým zařízením. 

V rámci přírodních věd chceme podpořit zejména výuku fyziky vytvořením moderní laboratoře fyziky. Laboratoř bude vybavena novým nábytkem a laboratorními sadami. 

V oblasti konektivity pořídíme hardwarové a softwarové vybavení zajišťující splnění všech požadovaných minimálních parametrů konektivity. Z dalších bezpečnostních prvků, se zaměříme zejména na systém pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury, nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků.

V rámci realizace projektových aktivit navážeme spolupráci se dvěma akademickými pracovišti – Vysokou školou polytechnickou Jihlava a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Pro partnerské základní školy zrealizujeme kroužek zaměřený na praktické využití nově pořízeného vybavení.

 

Projekt Maturitu zvládneme je spolufinancován Evropskou unií.

logo IROP eu a01d6

logo IROP mmr df3c7

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje