Druhý experimentální týden je za námi, jaký bude ten třetí?

et2015 uvod 52400

Stalo se již téměř tradicí, že se studenti 3. ročníků novoměstského gymnázia vydávají koncem školního roku na experimentální týden. Ten poslední proběhl v červnu 2015 a byl opět zaměřený na praktickou a terénní výuku přírodovědných předmětů - biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Pojďme si jej stručně připomenout.

Experimentální týden byl realizován v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost", který jsme během letních prázdnin úspěšně zakončili.

et2015 gateway d07ee

Letos jsme si experimentální týden o jeden den prodloužili a strávili jsme jej v Praze. Naší první zastávkou byla unikátní výstava GATEWAY TO SPACEpřipravená ve spolupráci s NASA a US Space and Rocket Center. Studenti si zde mohli prohlédnout více než 150 originálních exponátů, např. ruský Sputnik nebo první americkou raketu s lidskou posádkou. Seznámili se s programem Apollo, originálem měsíčního vozidla i americkými raketoplány a vyzkoušeli si speciální trenažéry a simulátory, na kterých se připravují opravdoví kosmonauti.

 et2015 gateway2 98cdd

Večerní program prvního dne experimentálního týdne byl věnován astronomii. Ve Štefánikově hvězdárně studenti shlédli pořad shrnující nejnovější poznatky o hvězdách, mlhovinách i galaxiích. Samozřejmě nemohlo chybět ani pozorování hvězdné oblohy.

Druhý den jsme se přesunuli autobusem z Prahy do Liberce, kde byl naší první zastávkou Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity Liberec. Zdejší vědci patří mezi nejúspěšnější na světě v oboru nanotechnologii. Studenti se v laboratořích podrobně seznámili s praktickým využitím těchto velice perspektivních materiálů.

et2015 nano cab01

Ani letos nemohla chybět návštěva Zoologické zahrady Liberec, kde studenti zdokumentovali vybrané exemláře a zabývali se etologií (studiem chování zvířat).

et2015 zoo e1def

Třetí den jsme se vydali do Národního parku České Švýcarsko. Cestou z Liberce jsme se zastavili na Panské skále u Kamenického Šenova, kde studenti zdokumentovali sloupcovitou odlučnost čedičových hornin. Bohužel skála byla letos zahalená v ranní mlze, snad abychom si připomněli pohádky, které se zde natáčely.

et2015 panskaskala 8b010

Výprava po Českém Švýcarsku začala nedaleko Hřenska, odkud  jsme po naučné stezce vystoupali až na Pravčickou bránu, největší pískovcový skalní most v Evropě. Z několika vyhlídek jsme pozorovali nádherné pískovcové skalní masívy našeho nejmladšího národního parku. Odpoledne jsme se vydali směrem na východ k malé Malé Pravčické bráně a skalnímu hradu Šaunštejn. Cestou studenti řešili řadu úkolů zaměřených na geologii pískovcových skalních měst, pozorovali biotu i vlivy lidské činnosti na pískovce.

et2015 pbrana 4653e

Středeční program jsme zahájili návštěvou Botanické zahrady v Liberci. Studenti navštívili skleníkový areál, kde jsou k vidění tropické a subtropické rostliny včetně vzácných druhů. Některé exempláře zdokumentovali a získali o nich řadu zajímavých informací.

et2015 botan 74b9b

V Technickém muzeu Liberec si studenti prohlédli unikátní historické automobily, motocykly a celou řadu předmětů technického charakteru, které mají vztah k regionu Liberecka.

et2015 techmuz 99a0a

 Odpoledne studenty čekala návštěva iQLandie v Liberci, která patřila opět k největším zážitkům celého experimentálního týdne. Studenti si zde mohli vyzkoušet interaktivní experimenty z fyziky, matematiky, chemie, biologie a geologie: vodní hrátky, simulátor zemětřesení, rotující válec, mýdlové bubliny, předpověď počasí, hlavolamy, magnetismus, sílu našich myšlenek, termokameru a mnoho dalších. Nechyběla ani Science Show zaměřená na vybrané chemické pokusy.

et2015 iq 7c472

 Středeční večer zakončila návštěva pivovaru Konrád ve Vratislavicích na okraji Liberce. Během exkurze s odborným výkladem se studenti seznámili s jednotlivými fázemi výroby sladu a piva přímo v provozu.

et2015 pivovar 26802

 Čtvrteční den byl věnován opět poznávání krás naší vlasti. Vydali jsme se do Národního parku Krkonoše na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Trasu z Pece pod Sněžkou na vrchol Sněžky jsme tentokrát absolvovali moderní rekonstruovanou lanovkou. V Krkonoších studenti zkoumali změnu bioty a teplotních poměrů s nadmořskou výškou a také procesy mrazového zvětrávání. Na zpáteční cestě navštívili Úpské rašeliniště, největší vrchovištní rašeliniště v Krkonoších. Někteří si cestu prodloužili výletem na polskou stranou Krkonoš, kde jsou nádherná ledovcová jezera Maly a Wielki Stav. Krkonošskou expedici jsme ukončili ve Špindlerově Mlýně, kam jsme sešli údolím Bílého Labe s četnými peřejemi a malými vodopády.

et2015 krkonose 501a7

et2015 jezero 434a7

V pátek na zpáteční cestě do Nového Města na Moravě nás čekaly dvě zastávky. První byla v Hradci Králové v informačním centru malé vodní elektrárny Hučák. Studenti se zde seznámili s principy a možnostmi využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy.

et2015 hradec f6bca

Druhá zastávka byla nedaleko v Technologickém pavilonu Univerzity Pardubice, kde v Ústavu energetických materiálů proběhla exkurze v laboratořích a zkušebním areálu zakončená ukázkou odpalu trhaviny.

et2015 pardub ef2d2

Také experimentální týden 2015 uběhl jako voda a podle vyjádření naprosté většiny studentů v následné anketě se opět vydařil. Již nyní proto plánujeme program dalšího experimentálního týdne v aktraktivní lokalitě Česka opět pro studenty 3. ročníků vyššího gymnázia. Věříme, že se podaří uskutečnit i přesto, že již nebude podpořen z projektových financí.

et2015 final 81930

 Rozsáhlou fotodokumentaci z experimentálního týdne 2015 najdete na facebookovém profilu gymnázia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje