Experimentální týden 2017

et 2017 5ec05

Experimentální týden je zaměřen na praktické využití znalostí a dovedností, které žáci získali ve výuce biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Uskuteční se v termínu 5. 6. – 9. 6. 2017.

Hlavní náplní výuky budou návštěvy přírodovědných a technických expozic, experimentování a výuka v terénu. Experimentálního týdne se zúčastní studenti 3. ročníků vyššího gymnázia.

 

 


AKTUÁLNÍ INFO:

VZHLEDEM K MALÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ (VE TŘÍDĚ 3.B ODMÍTLO ÚČAST 18 ŽÁKŮ) BY NÁKLADY NA EXPERIMENTÁLNÍ TÝDEN PŘEVÝŠILY VYBÍRANOU ZÁLOHU. NA TYTO ZVÝŠENÉ NÁKLADY SE NÁM NEPODAŘILO NAJÍT ZDROJ FINANCOVÁNÍ (UNIE RODIČŮ AKCI ODMÍTLA PODPOŘIT).

Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ SE EXPERIMENTÁLNÍ TÝDEN VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 NEUSKUTEČNÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


 

Podrobnější informace o experimentálním týdnu:

Info pro rodiče žáků

Předběžný program

Organizační pokyny

Poučení o bezpečnosti 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje