OP JAK GYNOME

NÁZEV PROJEKTU

OP JAK GYNOME

 

CÍL PROJEKTU

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora v oblasti kariérového poradenství a školního psychologa, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzděláván. Důraz je kladen na inovativní vzdělávání žáků, zavádění nových metod práce se zapojením moderních technologií, neformální vzdělávání a vzájemnou spolupráci.

ČÍSLO PROJEKTU

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003038

 

DÉLKA TRVÁNÍ

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2025

 

EUMµMT Barevné RGB

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje