Aktuality

Na zkušenou do Francie

Nejen študáci, ale i kantoři potřebují čas od času profesní refresh v podobě nových zkušeností a zážitků. Tematický týdenní pobyt ve Francii, který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a organizačně zajistil NIDV, nabídl zajímavou možnost vhledu do stávajícího systému francouzského školství v souvislosti s aktuálními globálními problémy.

Téma bylo zaměřeno na problematiku GRV (globální rozvojové vzdělávání), které přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Pobyt v Toulouse, metropoli regionu Languedoc, nám přinesl nejen mnoho informací z oblasti školství, ale i zážitky a postřehy z každodenního života, který je i díky poloze města v jižní části Francie ovlivněn současnými globálními problémy, např. migrací.

eu

Program zahrnoval zejména návštěvu školských institucí, počínaje obdobou našeho krajského úřadu až po různé typy škol zaměřené na výrazně rozdílné cílové skupiny a koncepty vzdělávání. Pro všechny ale platí, že školství je hodně centralizované, o směřování výuky rozhoduje stát (ministerstvo, inspektoři, ředitelé a učitelé), nikoliv žáci. Podporovány a cíleně rozvíjeny jsou však všechny skupiny žáků, ať se jedná o děti migrujících rodičů, žáky ohrožené chudobou či žáky velmi talentované. V Cité de l'Espace  jsme se také měli možnost seznámit s promyšleným vzdělávacím programem pro žáky nebo rodiče a děti, který vede k samostatnému hledání souvislostí a řešení problémů a ke schopnosti týmové spolupráce. Francie také reaguje na aktuální enviromentální problémy např. cílevědomým vedením žáků k etickému spotřebitelství či konceptem ekologicky velmi promyšlených staveb nových školních budov.

Za sebe tedy mohu ocenit jak dobře sestavený program a možnost přímé diskuze s kolegy z francouzských škol, tak vynikající (nejen organizační) práci naší průvodkyně a tlumočnice zejména z francouzského jazyka. Přínosné byly i postřehy, které člověk zaznamenal jako součást tamější denní reality. Z mého pohledu má tento stát sice hodně problémů, ale pouze o nich nediskutuje a snaží se na ně reagovat konkrétními opatřeními, která se vyhýbají konfrontačním řešením. V některých ohledech se tedy můžeme Francií nechat inspirovat.

Eva Řádková

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje