Představení školy

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami rozvíjí více než stoletou tradici středoškolského vzdělávání v Novém Městě na Moravě. Cílem je kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření.

Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém cyklu. Kromě všeobecného zaměření nabízíme i sportovně zaměřené studijní obory s možností individuálního studijního plánu a nově také studium s rozšířenou výukou informatiky.

V působivém prostředí historické budovy studuje v současnosti cca 350 žáků, výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor (30 učitelů).

 

Naše priority:

  • kvalitní výuka se zázemím moderně vybavených učeben
  • profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
  • dobrá jazyková vybavenost počítačová gramotnost žáků
  • mimovýukové vzdělávací a preventivní aktivity přispívající k všeobecnému rozhledu žáků
  • individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků
  • vytváření příznivé atmosféry a vzájemné  komunikace ve škole
  • spolupráce s rodičovskou veřejností

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje