Úřední deska

Dny otevřených dveří ONLINE

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří ONLINE, které se uskuteční v pátek 15. 1. 2021 a v sobotu 16. 1. 2021. K připojení vám stačí internet a webový prohlížeč.

Co váš čeká?

  • informace o studiu od vedení školy
  • přípravný kurz ke strategii řešení jednotných testů (český jazyk, matematika)
  • ukázky výuky v jednotlivých předmětech
  • ukázky mimoškolních aktivit (sportovní kurzy, exkurze, projekty, ...)
  • soutěž o atraktivní ceny

soutez DOD 2021

  

     HARMONOGRAM ONLINE SCHŮZEK  (SOBOTA 16. 1. 2021):  
 9.00   zahájení, informace o škole a přijímacím řízení LINK NA PŘIPOJENÍ 
 10.00  strategie řešení přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka pro 5. ročníky LINK NA PŘIPOJENÍ
 10.00  strategie řešení přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka pro 9. ročníky LINK NA PŘIPOJENÍ 
 10.30 prezentace předmětů – diskuze a dotazy:   
  cizí jazyky (AJ, NJ, RJ, FrJ)  LINK NA PŘIPOJENÍ 
  humanitní předměty a výchovy (ZSV, Dě, VV, HV)  LINK NA PŘIPOJENÍ 
   přírodovědné předměty (Fy, Che, Bi, Ze, Inf) LINK NA PŘIPOJENÍ 
11.00 informace o škole, studiu a přijímacím řízení LINK NA PŘIPOJENÍ

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje