Úřední deska

1. března 2018 - termín odevzdání přihlášek ke studiu

Připomínáme žákům 5. a 9. ročníků, že nejpozději 1. března 2018 je třeba podat přihlášku ke studiu. Jaké studijní obory nabízíme?

Jsem žák 5. ročníku:

Jsem žák 9. ročníku:

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje