Úřední deska

Výzva k podání nabídek - webové stránky gymnázia

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Moderní webová prezentace gynome“. Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny v přílohách tohoto článku.

Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia

 

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě předmětné veřejné zakázky

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje