Volby do RADY ŠKOLY 22. 11. 2018

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Dne 22. listopadu, v době konání rodičovských schůzek, proběhnou volby do RADY ŠKOLY Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě.

Volit mohou rodiče studentů, členové SRPG a zletilí studenti gymnázia.

Hlasovací lístky bude možné vhodit do hlasovacího boxu umístěného na prvním mezipatře od 14:00 do 17.00 hodin v den konání rodičovských schůzek 22. 11. 2018.

Každý hlasující může zakroužkovat číslo před jménem maximálně u dvou navržených kandidátů. Ostatní čísla musí přeškrtnout.

Každý navržený kandidát vyjádří souhlas s kandidaturou svým podpisem na přiloženém formuláři. Souhlasy s kandidaturou odevzdejte v kanceláři gymnázia nejdéle do 20. 11. 2018 do 12.00 hodin.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá