YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Literatura – opakovací okruhy pro 4.ročník

 

 1. Písemnictví starověku a raného středověku (Antická literatura)
 2. Česká středověká literatura (počátky, 13. a 14. století, doba husitská)
 3. Renesance v evropských literaturách
 4. Humanismus v české literatuře
 5. Baroko
 6. Klasicismus, osvícenství, preromantismus
 7. Národní obrození
 8. Romantismus v evropské a v české literatuře
 9. Česká literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci)
 10. Realismus v evropské literatuře
 11. Kritický realismus v české literatuře (próza a drama)
 12. Světová literatura na přelomu 19. a 20. století
 13. Česká lit. od přelomu 19. a 20. století do konce 1. sv. války
 14. Moderní umělecké směry
 15. Světová meziválečná próza a poezie (USA,Francie, Anglie, Rusko, Německo)
 16. Česká meziválečná poezie (obraz války v lit., demokratický proud, společenskokritická pr., katolická p., psychologická p., imaginativní p.)
 17. Drama a divadlo 1. a 2. pol. XX. stol.
 18. Poválečná próza 1945 – 1968
 19. Poválečná poezie 1945 – 1968
 20. Samizdatová a exilová literatura
 21. Próza a poezie 70., 80., 90. let
 22. Světová lit. 2.pol. XX.století

 

Jazyk – opakovací okruhy pro 4. ročník

 

 1. Obecné poznatky o jazyce
 2. Nauka o zvukové stránce jazyka
 3. Grafická stránka jazyka
 4. Nauka o slovní zásobě
 5. Nauka o tvoření slov
 6. Morfologie
 7. Syntax
 8. Prostěsdělovací styl
 9. Publicistický styl
 10. Odborný styl
 11. Administrativní styl
 12. Umělecký styl

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá