Projekt Adopce na dálku

adopace

Jak jistě víte, na této škole jsme zapojeni do projektu Adopce na dálku již od roku 2005. Nyní přispíváme na vzdělání Christiana a Manasy Bimareddy. 

 

 

Christianovi je 17 let a žije v Kongu ve městě Kinshase, což je hlavní město a zároveň jím protéká řeka Kongo, se svojí rodinou, avšak již od útlého dětství bez otce, který je opustil. Jeho sestra brzy otěhotněla a jejich matka neměla finance na uživení celé rodiny, proto musel Christian nějaký čas žít na ulici. Po nějaké době se opět vrátil domů. Jeho snem je pomáhat lidem buď jako lékař nebo jako právník. Ve svém volném čase rád hraje fotbal a vaří. Dopisujeme si s ním francouzsky. I přes všechno své strádání má velké štěstí, že nepatří mezi dětské vojáky jako plno jeho vrstevníků.

Manasa má 9 let a pochází z Indie z oblasti Kurnool, kde žije se svými prarodiči a mladším bratrem. Její rodiče pracují jako dělníci v úplně jiné části Indie. Vidí se jedenkrát za rok. Chodí na soukromou základní školu, mezi její oblíbený předmět patří místní jazyk Telugu, nejslabší prospěch má z angličtiny, ve které si s ní dopisujeme. V budoucnu by se chtěla stát učitelkou. Mezi její domácí práce patří především zametání. Ve svém volném čase se ráda houpe na houpačce a kreslí. Tato adopce probíhá přes otce Andrewa, který nám jednou za čas pošle dopis z Indie, ve kterém nás informuje o studijních úspěších a životě Manasy. Má na starost i ostatní děti v diecézi.

Celá tato adopce probíhá přes organizaci Charita Praha, kam každý rok posíláme předem stanovenou částku, kterou dále odešlou našim adoptovaným dětem. Z toho 2 % jsou ponechána na projektové náklady Charity Praha. V podmínkách je určeno, že můžeme přispívat pouze na vzdělání a studium, nemůžeme ani zasílat hmotné dary a to z toho důvodu, že by se k nim ani nedostaly, protože pošty v jejích zemích nejsou tak bezpečné a spolehlivé jako u nás. Na Christiana přispíváme každý rok v lednu 7 000 Kč a na Manasu každý únor 5 000 Kč. Naše finanční pomoc by byla ukončena v případě, že by se dané dítě odstěhovalo mimo dosah programu, uzavřelo by sňatek nebo by dívka otěhotněla, ztratilo by zájem o studium či kdyby porušilo pravidla programu. 

 

Veronika Malá (II.B), Karolína Fleková (II.B)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje