Školní fórum – budoucnost GYNOME i Nového Města

Školní fórum – budoucnost GYNOME i Nového Města

Ve středu 25. října se v aule gymnázia uskutečnilo Školní fórum. Studenti se zde sešli s vedením školy a vedením města, aby se společně pobavili o nedostatcích či naopak pochválili věci, které fungují dobře.

Ve středu ráno se studentský parlament, předsedové tříd a jejich zástupci sešli v aule gymnázia, aby se pod vedením pana Burdy z krajského parlamentu pobavili o věcech, které by bylo dobré zlepšit. Na akci byl přítomen pan starosta Michal Šmarda, který pozorně poslouchal všechny připomínky studentů.

Nejprve se všichni studenti rozdělili do pěti skupin, aby se všem lépe pracovalo. Každá skupina dostala papír a čas na poradu, které věci bychom vytkli městu a které jsou naopak zvládnuté na výbornou. Poté každá skupina prezentovala své návrhy, ze kterých se sestavil výsledný seznam, které jsou pro studenty nejpodstatnější. Mezi návrhy padly nápady udělat přechody v kritických místech, zvýšit péči o lavičky v parku a na náměstí, zlepšit spojení autobusů nebo zajistit umělé hřiště. Abychom ale jen nekritizovali, je potřeba říct, že v Novém Městě je například velké množství chodníků a laviček, spousta kulturních akcí, dostupná zdravotní péče, možnost jít relaxovat do Městských lázní nebo kavárny. Na závěr této debaty se pan starosta vyjádřil ke všem podnětům, co může město zlepšit, nebo naopak s čím nemůže hnout.

Ve druhé části fóra se řešily věci a nápady týkající se školy. Mezi návrhy ke zlepšení padla například rychlost Wi-Fi připojení nebo hluk ve studovně. Studenti naopak pochválili některé profesory a způsoby jejich výuky, dostupné počítače na chodbách nebo přístup k tiskárnám.

Celá akce se vydařila a určitě byla přínosná pro obě dvě strany.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje