Učební plán všeobecného gymnázia od 1. 9. 2013 (vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté studium)

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

 

PŘEDMĚT/ROČNÍK

I. (5.)II. (6.)III. (7.)IV. (8.)
Český jazyk a literatura 3 4 3 4
Anglický jazyk 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd 1 2 1 2
Dějepis 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 4
Zeměpis 2 2 2 0
Fyzika 3 2 3 0
Chemie 3 3 3 0
Biologie 3 3 3 0
Informatika 2 1 1 0
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 4 9
Celkem 34 34 34 30

 

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové): 
 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy

 

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravyPoznámky k učebnímu plánu:

1) Biologie zajistí realizaci učiva Výchovy ke zdraví

2) ZSV  zařadí do osnov učivo Světa práce

3) Zeměpis zařadí do osnov učivo Geologie

4) Jako druhý cizí jazyk nabízíme: francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje