Učební plán všeobecného gymnázia (vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté studium)

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

 

PŘEDMĚT/ROČNÍK

I. (5.)II. (6.)III. (7.)IV. (8.)
Český jazyk a literatura 3 3 4 5
Cizí jazyk 1 4 4 4 5
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd 1 2 1 2
Dějepis 2 2 2 1
Matematika 4 4 3 4
Zeměpis 2 2 2 0
Fyzika 3 3 3 0
Chemie 3 3 2 0
Biologie 3 3 2 0
Informatika 2 1 1 0
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 4 9
Celkem 34 34 33 31

 

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové): 
 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy

 

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravyPoznámky k učebnímu plánu:

1) Biologie zajistí realizaci učiva Výchovy ke zdraví

2) ZSV  zařadí do osnov učivo Světa práce

3) Zeměpis zařadí do osnov učivo Geologie

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje