Volitelné předměty (všechny studijní obory)

PŘEDMĚT/ROČNÍK

7.
III.

8.
IV.

Seminář a cvičení z biologie

2

3

Seminář z dějepisu

3

Seminář a cvičení z fyziky

 2

3

Seminář a cvičení z chemie

2

3

Seminář z informatiky

3

Seminář z cizího jazyka  

2

3

Seminář z českého jazyka

2

3

Seminář z matematiky

2

3

Společenskovědní seminář

2

3

Seminář ze zeměpisu

2

3

Seminář z deskriptivní geometrie

2

3

Seminář First Certificate in English (FCE)

2

3

Teorie sportovní přípravy

2

3

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje