Další titul Talent Vysočiny

Talent Vysociny baa8b

I v letošním roce získal student naší školy titul Talent Vysočiny. Navíc dva studenti obdrželi za své úspěchy Cenu hejtmana Kraje Vysočina.

Každoročně Kraj Vysočina oceňuje žáky a studenty, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve svých oborech: humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém a sportovním. Žáky a studenty navrhuje obvykle škola. Deset nejlepších je pozváno na slavnostní vyhlášení, které probíhá na konci června a obdrží věcné dary a jednorázové stipendium. Zároveň jeden z nominovaných v každém oboru Získá titul Talent Vysočiny a obdrží roční stipendium. Hejtman kraje pak může sám udělit Cenu hejtmana spojenou rovněž s finančním oceněním.

V letošním roce  naše škola navrhla na ocenění celkem 16 studentů, ze kterých komise vybrala 8 nominací:

V humanitním oboru středních škol:

  • Simona Nevrklová (6. A), která zvítězila v mezinárodní překladatelské soutěži Juvenes Translatores

V přírodovědném oboru středních škol:

  • Martin Daněk (6. A) za vítězství v mezinárodní matematické soutěži a úspěchy ve fyzikální olympiádě

V technickém oboru středních škol:

  • Martin Daněk (6. A) za 2. místo v celostátní soutěži Vím proč s videem o raketovém motoru

Ve sportovním oboru středních škol:

  • Marie Křivová (2. B), která dominuje v domácím cyklotrialu a získala 9. místo na MS v kategorii žen
  • Karel Kulíšek (1. B) jako několikanásobný mistr ČR a držitel českých rekordů v bhu na středních tratích
  • Tereza Neumannová (1. B) za kompletní sadu medailí z mistrovství ČR v silniční cyklistice
  • Viktor Polášek (3. C), který byl zařazen do A-týmu mužů reprezentace ve skocích na lyžích
  • Eliška Teplá (1. B) za dva tituly z Mistrovství ČR v biatlonu dorostenek

V uměleckém oboru středních škol navíc navrhla ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě:

  • David Sláma (3. B) za úspěchy v soutěžích ve hře na bicí nástroje

2015 Talent 02 a65d9

V pátek 19. června v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou získal titul Talent Vysočiny 2015 Karel KulíšekCenu Hejtmana Kraje Vysočina převzali Simona Nevrklová a Viktor Polášek.

Naše škola se tak opět stala nejúspěšnější střední školou v okrese a třetí nejúspěšnější v kraji. Velké poděkování za tento úspěch zaslouží nejenom ocenění studenti, ale i učitelé a trenéři, kteří se jim věnují.

2015 Talent 01 51789

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje