Informace o studiu ve sportovních třídách

atlet small 3b26a

Sportovní třída zahrnuje dva studijní obory (jsou určeny jak pro vrcholové, tak i pro ostatní aktivní sportovce).

Uchazeči o studium přiloží k přihlášce potvrzení svého sportovního oddílu o činnosti a vyjádření lékaře o dobrém zdravotním stavu.

Učební plány se od plánů čtyřletého všeobecného studia liší jinou hodinovou dotací některých předmětů a pestřejší nabídkou sportovních aktivit (sportovní kurzy aj.). Struktura učebního plánu však umožňuje přípravu na studium na jakékoli vysoké škole.

Volbou semináře a maturitní zkouškou z předmětu teorie sportovní přípravy získají žáci předpoklady pro udělení základní trenérské licence v některých sportech.

Žáci s dobrými sportovními výsledky mohou požádat o individuální studijní plán

  

Nabídka čtyřletých sportovních oborů:

79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou 

Obor je určen žákům, kteří se chtějí věnovat atletice, běžeckému lyžováníbiatlonu, severské kombinaci nebo rychlobruslení.

Učební plán vytváří podmínky pro skloubení studia s náročnou sportovní přípravou, a umožnuje tak vrcholový dvoufázový trénink v uvedených sportech.

Trénink je odborně vedený profesionálními trenéry gymnázia v předmětu Sportovní příprava.

Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na  všeobecnou tělesnou přípravu (atletika, gymnastika, sportovní hry, strečink, ... ) s cílem přípravy pro vysokoškolské studium sportovního zaměření.

                  

79-41-K/41 - Gymnázium se sportovním zaměřením

Obor je určen žákům, kteří mají dobré studijní výsledky na základní škole a věnují se aktivně některému sportu.

Škola sleduje jejich výkonnost, tréninkovou přípravu ve sportovním oddíle a výsledky ve sportovních soutěžích. Žáci tohoto oboru mají rozšířenou výuku tělesné výchovy na 4 hodiny týdně.

Specializovaný trénink zajišťují sportovní oddíly. Potvrzení o činnosti ve sportovním oddíle dokládají žáci každé pololetí.

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje