Jaká je nabídka výuky cizích jazyků?

 

Anglický jazyk na vyšším gymnáziu vyučují čeští pedagogové a rodilý mluvčí – americký lektor.
V rámci povinně volitelného  předmětu se žáci mohou připravit na mezinárodní zkoušku  z angličtiny (FCE).

Výuku doplňujeme nabídkou poznávacích zájezdů do anglicky a německy mluvících zemí , účastí na jazykových projektech a jazykových soutěžích a  mimovýukovými cizojazyčnými aktivitami (divadlo, filmy,...).

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje