Jaké poskytuje škola žákům vybavení?

Škola disponuje:

  • dvěma učebnami jazyků (vybaveny interaktivní tabulí Smart Board)
  • dvěma učebnami výpočetní techniky (19 PC v každé učebně)
  • učebnami fyziky, chemie, biologie, zeměpisudějepisu (všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí Activ Board) 
  • učebnami výtvarné a hudební výchovy

Odborné učebny gymnázia jsou vybaveny nejmodernější projekční technikou.Ve výuce jsou využívány počítače, interaktivní tabule, dataprojektory, připojení na internet, dotyková TV.

Dále mohou žáci využít:

  • školní knihovnu
  • 2 studovny vybavené PC
  • sportovní areál, dvě nové tělocvičny, posilovnu

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje