Maturitní okruhy ze základů společenských věd

1)      Úvod do práva
2)      Ústava ČR a LZPS
3)      Systém práva
4)      Obecné otázky psychologie
5)      Psychické procesy a stavy
6)      Psychologie osobnosti a psychopatologie
7)      Psychologie činnosti a vývojová psychologie
8)      Sociologie jako věda
9)      Sociální struktura společnosti
10)  Vybrané kapitoly z politologie
11)  Základy ekonomie
12)  Makroekonomie
13)  Základní otázky z filosofie a helénská filosofie
14)  Předsokratovské zlomky myšlení
15)  Sokrates, Platon, Aristoteles
16)  Středověká filosofie
17)  Gnoseologický obrat ve filosofii - empirismus a racionalismus, osvícenství
18)  Otázky společnosti a sociální teorie v dějinách filosofie
19)  NKF a jeho působení, marxismus
20)  Iracionální proud a scientistní směry 19. století
21)  Moderní filosofie 20. století
22)  Česká filosofie
23)  Mezinárodní organizace
24)  Světová náboženství
25)  Aktuální ČR a svět

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje