Anotace společenskovědního semináře pro 4. ročník

Anotace společenskovědního semináře pro 4. ročníky Komu je seminář určen?

 

Všem studentům 4. ročníků – 8.A, 4.B, 4.C , kteří:

 

 • mají zájem o humanitní obory
 • chtějí studovat  obory jako např. práva, psychologii, sociologii, politologii, ekonomii, filozofii, pedagogiku  a to na fakultách právnické,  sociálních studií,  ekonomické, filozofické, pedagogické  a jiné
 • se chtějí připravovat na přijímací zkoušky, či na národní srovnávací zkoušky- test společenskovědní
 • nebojí se samostatné práce
 • nebojí se vyslovit vlastní názor a obhájit ho

 

Co je obsahem semináře ?

 • Seminář rozšiřuje tematicky učivo ZSV
 • Zaměřuje se na rozbor filozofických textů a formulace různých postojů k filozofickým problémům, umožňuje diskusi studentů k otázkám lidského života
 • Součástí semináře je také opakování maturitních okruhů
 • Další témata semináře se přizpůsobují zájmům studentů a preferovaným VŠ, může být zařazena např. logika, sociální politika státu, politická a aktuální témata

 

Jaké metody práce se používají ?

 • Větší část práce spočívá na studentech samých
 •  Studenti samostatně zpracují zadané téma formou seminární práce nebo referátu z odborné literatury
 • Témata si studenti mohou zvolit sami podle svého zaměření a zájmu o VŠ
 • Mohou využívat moderní počítačové techniky jako zdroje informací i k projekci v učebně
 • Studenti by měli umět zadané téma obhájit před publikem
 • Dalšími metodami práce je úvaha , rozbor textu, diskuse
 • Při opakování maturitních okruhů se nevyhneme písemnému či ústnímu zkoušení
 • Rovněž používáme různé typy testů (např. státní maturita, nár. srovnávací zkoušky) pro přípravu na přijímací zkoušky 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje