Maturitní okruhy z výtvarné výchovy

1)      Pravěké umění – megalitické stavby

2)      Egyptské umění – architektura, malířství, sochařství

3)      Mezopotámie, Kréta, Mykény

4)      Řecké umění

5)      Etruskové a římská kultura

6)      Románské umění – hlavní znaky románské, gotické, renesanční a barokní architektury

7)      Gotika – architektura, malířství, sochařství

8)      Italská renesance

9)      Renesance – malířství západní a střední Evropy

10)  Barokní umění v Evropě a u nás

11)  Barokní malířství – evropské baroko

12)  Rokoko, klasicismus a empír

13)  Romantismus a realismus – generace ND

14)  Impresionismus, neoimpresionismus, postimpresionismus

15)  Secese, symbolismus, fauvismus

16)  Expresionismus, futurismus, dadaismus

17)  Kubismus a jeho vývojové etapy – český kubismus

18) Surrealismus – meziválečná tvorba (A. Modigliani, M. Utrillo, M. Chagall, V. Kandinskij, P. Klee, O.Kokoschka) 

19)  Abstraktní malířství, neoplasticismus, orfismus, suprematismus

20)  Akční malba, tašismus, informel – nefigurativní malířství u nás

21)  Op-art, pop-art, kinetické umění

22)  Konceptuální umění, hyperrealismus, nová figurace

23)  Významní sochaři a malíři našeho regionu – osobnosti českého výtvarného umění

24)  Naivní umění (rozbor vybraného díla) - teorie barvy

25)  Ilustrační tvorba - malířské techniky

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje