Tužkou, štětcem, myší III

Výstava výběru pololetních prací studentů výtvarné výchovy bude v prosinci 2016 ke zhlédnutí v Městské knihovně Nové Město na Moravě.

Studenti si vybírají téma i výtvarnou techniku tak, aby je práce v průběhu pololetí bavila a aby prokázali, že vybranou techniku ovládají. Výsledkem je technicky náročnější cyklus výtvarných výpovědí.

Práce z 2. pololetí školního roku 2015/16  vystavují:

David Forchtsam - Arthropoda, kresba kreslícím perem

011 fd

Kateřina Chlubnová – Čas, malba temperou

002 kch

Kristýna Kuncová – Tetování, kresba kreslícím perem

003

Kristýna Kutějová – Historie dámského odívání, akvarel

004 kk

Petr Mazel – Pohledy všedního dne, kombinovaná technika

005 pm

Marie Novotná – Fiktivní krajiny, malba temperou

0012

Ivana Opletalová – Nadpřirození tvorové, kresba kreslícím perem

007 io

Klára Prombergerová – Roční období, enkaustika

008 kp

Kateřina Smetanová – Emoce, kresba tužkou

011 ks

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje