Teorie sportovní přípravy - charakteristika předmětu

Východiskem pro vyučovací předmět Teorie sportovní přípravy je Rámcový vzdělávací program pro sportovní gymnázia, vzdělávací oblast Člověk, sport a zdraví, obor Sportovní trénink.

Předmět Teorie sportovní přípravy (dále jen TSP) rozšiřuje všestrannou a speciální sportovní přípravu studentů o všeobecné i odborně zaměřené teoretické poznatky a praktické organizačně řídící a didaktické dovednostmi a návyky z oblasti tělesné výchovy a sportu, vzhledem k potřebám dané sportovní specializace a dalšího předpokládaného studijního a pracovního zařazení studentů v oblasti tělesné kultury.

Předmět TSP je pro studenty Gymnázia se sportovní přípravou povinný a pro studenty Gymnázia se sportovním zaměřením povinně volitelný.

Studium předmětu TSP je zakončeno maturitní zkouškou.

Složením maturitní zkoušky získávají studenti střední tělovýchovné vzdělaní a trénerskou kvalifikaci III.  třídy ve zvolené specializaci (na základě konkrétní dohody s příslušným sportovním svazem).

Časové a organizační vymezení povinně volitelného předmětu

ročník

3.

4.

hodinová dotace

2

3

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje