Formát a témata seminárních prací

Úprava textu seminárních prací (ročníkové, maturitní)

 

 • počet řádek na stránku 35 – 37 (řádkování 1,5)
 • počet úhozů na řádek 60 – 90
 • okraje vlevo, vpravo, nahoře a dole jsou 2,5 cm
 • typ písma : Times New Roman CE, Arial CE
 • velikost písma : 12
 • začátek odstavce je vyznačen odsunutím prvního řádku o 0,5 – 1 cm
 • zarovnání do bloku
 • kapitoly číslujeme arabskými číslicemi podle desetinného třídění
 • číslo kapitoly i název píšeme od levého okraje
 • všechny nadpisy, umístěné na samostatném řádku, jsou bez tečky a bez podtrhávání, max. velikost písma 14
 • stránky číslujeme uprostřed spodního okraje, na první straně číslo nezobrazovat
 • seznam literatury – minimálně 3 tituly (knihovna, 1 x internet, …)
 • literatura na samostatné stránce
 • Literatura (ukázka správného zápisu použité literatury):
  • Měkota, K., Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • rozsah práce
  • 5 stran textu ročníkové práce (jednostranný tisk)
  • 10 stran textu maturitní práce (jednostranný tisk)
 • úvodní strana
  • název školy
  • název práce
  • jméno a příjmení
  • datum vypracování


Témata seminárních prací:

 • 2. ročník:
 • 3. ročník:
 • 4. ročník:

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje