Seminář z informatiky pro 4. ročník

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku IT z řad studentů 4. ročníku. Mohou jej absolvovat studenti všeobecného i sportovního gymnázia.

 Studijní plán tvoří dva hlavní bloky, které mohou být mírně upraveny podle aktuálního zájmu a potřeb přihlášených studentů.

 

1. blok: Rozšíření učiva a příprava k maturitní zkoušce z informatiky

V rámci tohoto bloku si studenti zopakují a rozšíří své poznatky z oblasti digitálních technologií. Hlavními tématy jsou:

 • Základy informatiky a teorie informace
 • Technické vybavení počítačů
 • Struktura datových sítí a přenos dat
 • Programové vybavení počítačů
 • Počítačová bezpečnost
 • Člověk, společnost a počítačové technologie
 • Využívání služeb internetu
 • Spolupráce a výměna informací na internetu
 • Mobilní zařízení
 • Základy zpracování textu
 • Pokročilé zpracování textu
 • Počítačová grafika
 • Digitální fotografie
 • Prezentace
 • Multimédia
 • Tvorba webu
 • Tabulkový procesor – práce s tabulkou
 • Tabulkový procesor – vizualizace dat, filtry, makra
 • Používání a tvorba databází
 • Algoritmizace a základy programování

 

2. blok: Konzultace maturitní práce z informatiky

Maturitní práci zpracovávají ve 4. ročníku povinně všichni studenti, kteří chtějí maturovat z informatiky. Maturitní práce je jednou z částí maturitní zkoušky.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje