Doporučené studijní materiály do informatiky

Studijní materiály do informatiky mají žáci k dispozici na školním e-learningovém systému Moodle. K doplnění a rozšíření znalostí je možné použít níže uvedenou literaturu.

 

Pro předmět informatika na nižším gymnáziu je možné využít následující studijní literaturu:

Vaníček, Řezníček: Informatika pro základní školy 1 (Computer Press)

Vaníček: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 2 (Computer Press)

Vaníček, Mikeš: Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3 (Computer Press) 

 

Pro předmět informatika na vyšším gymnáziu je možné využít následující studijní literaturu:

Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy – Praktická učebnice (Computer Press)

Roubal: Informatika a výpočetní technika pro střední školy – Teoretická učebnice (Computer Press)

 

K prohloubení znalostí z oblasti ICT je možné využít následující periodika:

Jak na počítač (Computer Press)

Extra PC (Extra Publishing)

Computer (Computer Press)

PC World (IDG Czech)

CHIP (Burda Communications)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje