Office Arena 2014 – prvenství v celostátním finále

Již třetí ročník soutěže v Microsoft Office aplikacích s názvem Office Arena 2014 se tradičně konal v prostorách české pobočky Microsoft v Praze. Do celostátního finále se přes školní a krajské kolo probojoval student 5. A, Martin Daněk.

Cílem soutěže bylo prokázat vynikající znalosti z oblasti kancelářských aplikací, prokázat dobré komunikační a prezentační dovednosti. Soutěž byla odstartována na začátku roku registrací a školním kolem, ve kterém měli žáci vymyslet program dvoudenních regionálních závodů, které pořádá naše škola. Vše mělo být zpracováno jako projekt v textovém editoru včetně rozpočtu, volnočasových aktivit, stravování a ubytování. Kalkulace rozpočtu akce byla zpracována v tabulkovém editoru a vše bylo shrnuto v prezentaci. Krajské kolo pořádalo Inovativní centrum Microsoft na 1. základní škole na Vratislavově náměstí a postoupilo do něj několik našich žáků. Zde již bylo úkolem vypracovat tabulky, dokumenty a prezentace podle přesného zadání a vše s pomocí cloudových technologií odevzdat k hodnocení odborné porotě.

Do celostátního finále, které bylo pořádáno s hostujícími slovenskými žáky a studenty, nakonec postoupil Martin Daněk a nakonec obsadil první místo. Druhé místo v kraji pak získal Jan Trödler a na třetím místě se umístila Veronika Rovenská. Průběh soutěže Martin stručně popsal takto:

„Cílem finálového, česko-slovenského kola soutěže Microsoft Office Arena 2014 bylo jednak připravit si bezchybnou prezentaci, ale hlavně překonat nervozitu a dokázat odprezentovat projekt před porotou. Bylo třeba dodržet časový limit 5 minut a zároveň porotu upoutat, dostatečně představit svůj projekt a hlavně předvést své schopnosti při práci s aplikacemi sady Office. Zde na celostátním kole někteří (včetně mě) sáhli i po aplikacích, které asi většina uživatelů nikdy nepoužila a které ani nejsou součástí základní sady MS Office. Mluvím například o Office Publisheru 2013. Využití se dočkaly i jiné technologie Microsoftu, jmenovitě pak například Office WebApps, Movie Maker, SharePoint weby nebo online registrační formuláře. Účast v soutěži byla pro mě velikou zkušeností a velikou radost mi udělala i cena za první místo – ultrabook Lenovo.“

Martinovi gratulujeme a děkujeme za účast i všem, kteří postoupili do krajského kola soutěže!

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje