Počítačová gramotnost žáků primy opět po roce

Před rokem jsem na tomto místě poskytl vyhodnocení ankety věnované počítačové gramotnosti žáků prvních ročníků osmiletého gymnázia. Pojďme se podívat, co se po roce změnilo. 

Máte doma stolní počítač/notebook/tablet?

stolní počítač

notebook 

tablet 

93 %

81 %

33 %


Většina domácností má dnes k dispozici nejen klasický stolní počítač, ale také notebook, který v některých případech dokonce již stolní počítač nahradil. Ve shodě s obecnými trendy je také zastoupení tabletů ve třetině domácností.

Podobně jako v loňském roce více než polovina žáků vlastní chytrý mobilní telefon, který dnes již představuje také malý počítač.

Připojením k internetu, podobně jako v minulém roce, disponují všichni dotazovaní. Téměř všichni žáci primy si již na základní škole také pořídili vlastní e-mailovou adresu.

Kromě prohlížení webových stránek žáci počítače používají především ke komunikaci se spolužáky, kde jednoznačně dominuje Facebook. Účet na Facebooku má více než třetina žáků primy a pouze 10 % nevyužívá žádnou sociální síť.

 

Kolik hodin průměrně denně strávíte u počítače (notebooku, tabletu)?

  < 1 hodinu  1-2 hodiny  2-3 hodiny  > 3 hodiny
rok 2012 42 % 54 % 4 % 0 %
rok 2013   33 % 37 %  15 %  15 %

Asi největším překvapením jsou výsledky této anketní otázky. Ukazují významný nárůst doby, kterou žáci stráví s výpočetní technikou. Nedá se však obecně říci, že by se žáci u počítače věnovali pouze volnočasovým aktivitám. Mnohdy se totiž jedná o přípravu na výuku, např. tvorba textů, prezentací, studium elektronických studijních materiálů apod. Tyto činnosti dříve žáci také dělali v rámci přípravy na výuku, avšak s tužkou, papírem či knihou.

Jaké dovednosti jste získali na základní škole v informatice?


Téměř všichni žáci primy absolvovali hodiny informatiky v 5. ročníku základní školy a navíc asi třetina měla tento předmět také ve 4. ročníku.

Podobně jako v minulém roce se téměř všichni žáci věnovali malování obrázků (96 %), psaní textů (92 %) a prohlížení internetových stránek (77 %). Tvorbě prezentací se věnovaly asi dvě třetiny žáků (65 %), tvorbě tabulek a grafů polovina dotazovaných a nejméně dovedností uvedli u úprav digitální fotografie (8 %).
 

Co byste se chtěli v primě naučit?

V loňském roce se asi polovina dotazovaných chtěla naučit tvořit a upravovat fotografie a někteří také tvořit vlastní videa. Tento požadavek se v menším počtu objevil i letos, ještě větší zájem byl ale o tvorbu prezentací.

Dá se říci, že tato anketní otázka byla ze všech nejtěžší, protože asi  polovina dotazovaných nevěděla, čemu by se v primě chtěla naučit :-)

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje