Počítačová gramotnost žáků primy aneb mladí youtubeři

Titulek článku vystihuje hlavní závěr, který vyplynul z vyhodnocení ankety věnované počítačové gramotnosti žáků prvních ročníků osmiletého gymnázia. Jaké změny se udály od roku 2017?

cloud

 Po pětileté pauze obdrželi žáci primy v hodině informatiky dotazník zaměřený na oblast digitální gramotnosti. Pojďme se podívat, jaké jsou dnes trendy, co se za posledních pět let změnilo a naopak co zůstalo při starém.

 

Máte doma stolní počítač/notebook/tablet?

rok

stolní počítač

notebook 

tablet 

vlastní chytrý mobilní telefon

2013

93 %

81 %

33 %

 

2014

87 %

83 %

63 %

70 %

2015

84 %

83 %

63 %

70 %

2017

78%

78 %

63 %

74 %

2022 39 % 100 % 27 % 96 %

Výrazným způsobem poklesl podíl domácností, které vlastní klasický stolní počítač. Z ankety je patrné, že je zcela nahradily notebooky.

Podíl domácností vlastnících tablet klesl přibližně na úroveň před 10 lety a naopak téměř všichni žáci primy mají vlastní chytrý mobilní telefon.

Připojením k internetu disponují všichni dotazovaní. Překvapením je pětina žáků, kteří nemají vlastní e-mailovou adresu (před pěti lety ji měli založenou téměř všichni dotazovaní).

Kolik hodin průměrně denně strávíte u počítače (notebooku, tabletu)?

  < 1 hodinu  1-2 hodiny  2-3 hodiny  > 3 hodiny
rok 2012 42 % 54 % 4 % 0 %
rok 2013  33 % 37 %  15 %  15 %
rok 2014 57 % 30 % 10 % 3 %
rok 2015 42 % 42 % 10 % 5 %
rok 2017 56 % 30 % 7 % 7 %
rok 2022 58 % 35 % 3,5 % 3,5 %

Doba strávená u počítače se v posledních letech příliš nezměnila. Naprostá většina žáků primy tráví u počítačové techniky max. 2 hodiny denně.  

 

Jak dlouhou dobu průměrně denně strávíte u chytrého mobilního telefonu?

  < 30 min 30–60 min 1–2 hod 2–3 hod > 3 hod
rok 2017 37 % 26 % 19 % 11 % 7 %
rok 2022 15 % 31 % 35 % 8 % 11 %

Naopak výrazně se prodloužil čas, který žáci tráví u chytrého mobilního telefonu, nejčastěji je to 30 až 120 minut denně. Jednoznačně nejčastěji žáci využívají mobilní telefon ke komunikaci s kamarády, dále ke sledování videí a vyhledávání informací.

Kterou z následujících sociálních sítí využíváte? 

  Facebook Instagram Twitter TikTok Youtube Snapchat žádnou
rok 2017 33 % 37 % 7 %       22 %
rok 2022 8 % 23 % 4 % 23 % 92 % 46 % 4 %

Téměř všichni studenti primy využívají služby sociálních sítí. Jednoznačně nejoblíbenější je sledování videí na YouTube. Z klasických sociálních sítí pak vede Snapchat a přibližně poloviční oblibu mají shodně Instagram a TikTok. Naopak Facebook již žáci prakticky vůbec nesledují.

Co byste se chtěli v primě naučit?

A na závěr jedno velké pozitivum v myšlení žáků primy, které odpovídá požadavkům revize Rámcových vzdělávacích programů pro předmět informatika. Nejvíce žáků primy by se totiž chtělo v hodinách informatiky naučit programovat a pracovat s roboty. Budeme se tedy snažit, aby se jim toto přání při studiu na gymnáziu vyplnilo :-)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje