Jak jsme oživovali robota

Robotika je obor, který se velice rychle rozvíjí. Stále častěji je zařazován do učebních osnov základních a středních škol.

To má historické souvislosti a navazuje se tím na obsah kvalitního technického školství u nás, na technické základy, které jsou předpokladem kvalitních studentů v terciálním školství. Jedním z nejrozšířenějších systémů pro výuku robotů je bezesporu LEGO MINDSTORMS. Jedná se o programovatelné stavebnice obsahující programovatelný počítač (kostku), řadu senzorů pro vstupní údaje pro počítač a množství ovládacích prvků, jako jsou například servomotory umožňující pohyb robota.

Po prvním sestavení podoby robota přichází na řadu programování počítače v prostředí programu EV3. Zde se pomocí bloků sestavuje výsledný program, který se následně nahraje do počítače, a vyzkouší se funkčnost robota.

Jak jsme oživovali robota

Skupinka žáků naší školy měla v rámci skvělé spolupráce s Gymnáziem Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě možnost programovat vlastního robota právě pomocí stavebnice LEGO MINDSTORMS. Postupně jsme přiváděli robota k životu, naučili jsme se jej ovládat pomocí jednoduchých příkazů. Pak jsme zpracovávali jednoduché vstupy ze senzorů a ovlivňovali tak chování robota v závislosti na vnějších podmínkách. Nakonec jsme naučili robota pohybu v určitém prostoru a pohybu po čáře.

Děkujeme gymnáziu za příkladné vedení kurzu a těšíme se na další výuku robotizace…

Mgr. Miroslav Sláma

(Převzato z webu 1. ZŠ Nové Město na Moravě.)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje