Témata seminárních prací z chemie

Studenti si pro svoji seminární práci mohou vybrat téma z daného seznamu nebo si mohou zvolit po konzultaci s vyučujícím téma vlastní.

1. Důkazy aniontů

2. Chelatometrie a její využití

3. Kvalitativní organická analýza

4. Analýza vod

5. Příprava a důkaz plynů

6. Galvanické články

7. Dějiny výroby kovů

8. Vodíková vazba

9. Historie organické chemie

10. Cholesterol

11. Chemie léčiv

12. Organické sloučeniny fosforu

13. Prací prostředky

14. Organická barviva

15. Chemická struktura a biologická funkce nukleových kyselin

16. Metabolismus aminokyseliny

17. Lipidy a biologické membrány

18. Sekundární metabolity

19. Sacharidy ve výživě

20. Výpočty pH

21. Moderní plasty

22. Geochemie uhlíku

23. Kinetika enzymových reakcí

24. Klinickobiochemická vyšetření

25. Deriváty pyrrolu

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje